Pris direkt

RUT-avdraget

Utnyttja RUT-avdraget vid flytt och städning. Även vid bortforsling av möbler, bohag och annat lösöre med syftet att återvinna detta – vid försäljning. Även en möbleringstjänst är något som tillkommit. Sedan den 1 januari är nu avdraget för RUT höjt till 75000 kr per person och år – tidigare 50000 kr. Halva arbetskostnaden – 50 % – försvinner med andra ord. Beloppet gäller för både ROT och RUT. Samtidigt så har ytterligare fyra tjänster tillkommit som berättigar till avdraget. Läs mer på skatteverkets hemsida.