Pris direkt

Covid-19

Medarbetare hos Norra Flytt AB ska stanna hemma vid alla symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom!

Detta är mycket viktigt för att skydda kunder, medarbetare och för att förhindra samhällsspridningen. Norra Flytt AB följer kontinuerligt råd och anvisningar från folkhälsomyndigheten.

Följande gäller för dig som arbetar inom Norra Flytt AB:

  • Vid alla symptom på luftvägsinfektion skall du stanna hemma och sjukskriva dig från arbetet
  • Detta gäller även vid lindriga symptom

Följande gäller för dig som är chef hos våra samarbetspartners eller underleverantörer:

  • Vid alla symptom på luftvägsinfektion ska ni se till era medarbetare stannar hemma från arbetet
  • Detta gäller även vid lindriga symptom
  • Ni ska säkerställa att inte någon av era medarbetare kommer till våra kunder med dessa symptom
  • Ni ska även säkerställa att inte någon av era medarbetare kommer till något av våra kontor med dessa symptom

Genom att tillsammans följa dessa riktlinjer kan vi motverka ytterliggare spridning.