Rutavdraget höjs

Riksdagen utvidgar och höjer samtidigt taket för rutavdraget

RUT-avdraget kommer från den 1 januari 2021 att utökas med ytterligare fyra tjänster samtidigt som taket höjs från 50 000 till 75 000 per person.

Summa gäller både RUT och ROT. De nya tjänsterna är vård och tvätt av kläder samt hemtextilier som lämnas in på en tvättinrättning, en transporttjänst som avser bortforsling av möbler, bohag och annat lösöre för försäljning som drivs där syftet är återvinning, en möbleringstjänst samt en tjänst som avser tillsyn av bostad