Rutavdraget

Rutavdrag

Rutavdrag för flytthjälp – så fungerar det

Glädjande nya regler från och med 1 juli 2019! Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:
  • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
  • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

Vad innebär rutavdrag?

RUT är en förkortning för renhållning, underhåll, tvätt och är ett skatteavdrag på tjänster kopplade till det egna hemmet, där du har rätt att dra av hälften av arbetskostnaden upp till 50 000kr under ett år.

Vad ingår i rutavdraget för flytt?

Rutavdrag för flytthjälp gäller för flytt av möbler och bohag mellan bostäder, men även om du behöver flytta saker för tillfällig magasinering. Viktigt att veta är att rutavdraget endast innefattar själva arbetskostnaden. Detta kan du få avdrag för:

Hjälp med packning och uppackning av dina saker.

Bärhjälp. Lastning och lossning. Arbetstiden för transporten (bilkostnaden och drivmedel ingår inte eftersom endast kostnader för arbete omfattas av rutavdraget). Att tänka på Du kan bara få rutavdrag som privatperson (företag och föreningar kan inte använda sig av rut). Du ska ha fyllt 18 år under beskattningsåret. Du behöver ha en inkomst och ha betalat tillräckligt med skatt eftersom rutavdraget räknas av från den skatt du betalat. Du kan aldrig få mer rutavdrag än vad du betalat i skatt. Har du t ex bara betalat 18 000 kr i skatt under året, så får du göra avdrag på max 18 000 kr. Kontrollera att du under året inte nått maxtaket för rutavdrag på 50 000 kr (görs hos Skatteverket). Rutavdraget är kopplat till individen, är ni flera i hushållet, antingen gifta eller sambos, så har ni rätt till rutavdrag på 25 000 kr per person och kan också omfördela avdraget mellan er. Hur fungerar det med betalningen när jag vill ha rutavdrag för flytthjälp? Rutavdraget dras av direkt och du betalar endast hälften av arbetskostnaden. Vi på Mex sköter sedan kontakterna med Skatteverket och begär in resterande delen av ersättningen. I våra priser till privatpersoner är rutavdraget inkluderat.

Rutavdrag för flyttstädning

När du är igång med flytten så kan det kännas skönt att också ta hjälp med flyttstädningen. Även flyttstäd ingår i de hushållsnära tjänster som omfattas av rut och precis som med rutavdrag för flytt kan du få skatteavdrag för 50 % av arbetskostnaden för flyttstädningen.

Kom ihåg!

Alla tjänster som du fått rutavdrag för räknas samman, du kan bara få avdrag upp till 50 000 kr totalt under ett helt år. På Skatteverkets hemsida kan du logga in och se hur mycket rutavdrag du använt dig av under året. För mer information om vilken typ av tjänster som omfattas av rutavdraget kan du gå in på Skatteverkets hemsida.